Su arıtma

Formülü H20 olan su, insan vücudunu ve dünyanın yüzde 70’inden fazlasını oluşturuyor. Tüketim de kullanılan su ile doğada yer almış tüm sular aynı özellikte mi ? 

Molekülü iki hidrojen atomuyla  bir oksijen atomundan oluşan  suyun  içinde çeşitli bulunan maddeler çözünerek çözelti oluşturuyordu.  Bu su içerisinde hangi maddelerin yer aldığını biliyor musunuz?  Su arıtılmasında su arıtma cihazlarının büyük bir rolü olduğunu biliyor musunuz ?

Yaşanan doğa olaylarıyla birlikte yağmur suları nehir ve göl yataklarına ulaştığını veya toprağın geçirimli tabakasını aşarak yeraltı sularına karışır. Yağmur suları nehirlere ulaşımında ve yeraltı sularına ulaşana dek çeşitli toprakların içerisinden geçer.  Geçmiş olduğu bu toprak yapılarında yer alan çeşitli tuzlar suyun içerisinde çözünmesi ile suya karışır.

Sert suların içinde kalsiyum ve magnezyum iyonları yer aldığından bu sular buharlaştığında magnezyum ve kalsiyum iyonları yüzeyde tuz şeklinde çökme gerçekleştirir. Dipte oluşan  bu çökelti aslında bizlerin halk dilinle kireç olarak isimlendirdiği CaC03 tuzudur. Bundan dolayı sert sular kireçli su şeklinde de adlandırılır.

İşte kireçli suların yaşam sürecimizde birden fazla olumsuz etkileri vardır. Örnek verecek olursak, uzun zaman kullanılmayan bir çaydanlıkta beyaz bir tortu oluştuğuna şahit olmuşsunuzdur.  Diğer bir yandan kireçli sular insan sağlığına olumsuz etki göstermesinin yanı sıra, sıkça görülen bulaşık veya çamaşır makinelerinin rezistansına çökmesiyle kalın bir tabaka oluşturur.  Ve bu kalın tabaka iletkenliğin azalmasına sebep olarak  azalan rezistans görevini tam yapamaz ve elektrik sarfiyatının artmasına neden olur.

Sert, diğer bir adıyla kireçli sular içimde ağızda verdiği tat farklıdır. Kireçli sular biraz bazik özellikte olmuş olduğundan ağızda acımsı bir tad bırakır.

Kalsiyum ve magnezyum iyonları çok az yer alan yumuşak sular da ise  yukarıda saydığımız olumsuz durumlara rastlanmadığı gibi, tatları da acımsı değildir.

Tüm bu söylediklerimize bir sonuç olarak sert sular hayatımıza oldukça olumsuz yönde etki etmektedir.  Zararlardan kaçınmak için yumuşak su kullanılması için su arıtımı gerekmektedir. Bu durumda su arıtılması için de en güvenli yol su arıtma cihazı kullanılmasıdır. Royal Green su arıtımı yapan cihaz markaları içerisinde en güvenilir hizmeti veren su arıtma cihazı dır. Su arıtılmasında en doğru seçim, Royal Green  markasını seçin.

Makeleyi Sosyal Platformlarda Paylaş