Su Arıtma Cihazı Blog Sayfası Su Arıtma Makale Dizini

Su Bilimi

06/03/2017

su bilimi

Su Bilimi />
Su bilimi ya da hidroloji, suların yerküre üzerindeki dağılımını ve mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yeryüzünde canlıların yaşamını devam ettirmek için suyu kullanmak ve kontrol altına almak istemesi gerektiğinden insanlar tarihin başlangıcından beri su ile ilgilenmişlerdir. Devamını Oku

Suyun Canlılar İçin Önemi

Suyun Canlılar İçin Önemi />
Hava, su, ısı ışık ve besin maddeleri canlıların yaşaması için gerekli temel unsurlardır. Bu unsurların başında Oksijen ve su gelmektedir. Canlı yaşamlarını devam ettirebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. Su yaşam için en zorunlu maddelerden birisidir. Susuzluğa dayanmak oldukça zordur. Devamını Oku

Su ve Suyun Özellikleri

06/03/2017

su ve özellikleri

Su ve Suyun Özellikleri />
Yaşamın ana maddesi olan su, en temel ihtiyaç olması bakımından, diğer doğal kaynaklardan farklı olarak, ekonomik değerinin dışında, sosyal ve politik amaçlar doğrultusunda kullanılmaya el verişli bir elementtir. Suyun tanımının yapılması, özelliklerinin ve kullanım alanlarının ortaya konması farklı bilim dallarında daha kapsamlı bir araştırma yapılmasını gerektirecek kadar önemlidir. Fakat, bu çalışmada kuramsal çerçeve ile ilgili olarak suya ilişkin bazı kavramların kısaca açıklanması araştırmaya yol gösterici olacaktır. Devamını Oku

Yeryüzünde ki Su Kaynakları

Yeryüzeyinde en geniş alanları kaplayan su sayesinde dünya için “Mavi Küre” adı da kullanılmaktadır. İçilebilir nitelikteki suyun azlığı günümüzde en önemli problemlerden biridir. Yeryüzünün sahip olduğu su miktarına rağmen, bu suyun büyük bir kısmının tuzlu olması ve insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik miktarının kısıtlı olması önümüzdeki dönemlerde daha büyük sıkıntılarla karşılaşılabileceğinin en somut göstergesidir. Devamını Oku

Çocukların Su Tüketimi

Çocukların Su Tüketimi />
Çocukların sağlıklı gelecekleri için en önemli yatırımlardan biri erken yaşlarda su içme alışkanlığını kazandırmaktır. Çocuklar sağlıklı bir yaşam için suyun öneminin mutlaka farkında olmalıdır. Yetişkinlerin aksine çocuklar susadıklarının her zaman farkına olamayabilirler. Çocukların su tüketimini takip etmek ve çocuklara su içmelerini anımsatmak için annelere, öğretmenlere önemli görevler düşüyor. Devamını Oku

Hamilelikte Suyun Önemi

Hamilelikte beslenme konusunda son derece önemli besinleri almanız çok faydalı olmakla birlikte dikkatli olmanız gereken bir çok besin ürünü bulunmaktadır. Hamileliğiniz boyunca birçok besin öğesinden faydalanırken ayrıca su tüketimini unutmamanız gerekmektedir. Devamını Oku