Alüminyum (Al): Fazlası suyun rengini bozarak bulanık ve mavimtırak

bir görüntü verir. Suda alüminyum fazlası böbreklerde tahribata yol açar. Alzheimer

hastalığına neden olduğuna dair iddialar bulunmaktadır. Alüminyum

fazlalığı su arıtımında aşırı alüminyum sülfat kullanılmasından, endüstriyel

kirlenmeden ya da toprağın yapısından kaynaklanabilir. 0,1 mg./lt.’yi geçerse,

sudaki demirle birleşerek renk oluşturacağından istenmemektedir. TS 266

Rev, EPA, WHO, Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığı alüminyum için 0.2 mg./

lt. limit değer belirlemiştir.

Makeleyi Sosyal Platformlarda Paylaş