Arıtma

Arıtma günden güne hızlı bir şekilde kirlenmekte olan suyun ıslah edilmesi işidir. Su arıtmada, içilmesinde, kullanılmasında, çevreye bırakılmasında sakınca bulunan sular içindeki kirleticilerden arındırılır.

 Bu arıtım işlemi kimyasal, fiziksel ve biyolojik yollarla yapılabilmektedir. Suyun özelliğine göre kullanılacak su arıtma yöntemleri de farklılıklar gösterir.

 Örneğin su içindeki çözünmüş organik maddelerin bakteriler yardımı ile yok edilmesinde biyolojik su arıtma, Su içindeki çözünmüş veya askıda bulunan ve gravitasyonla (yerçekimi etkisi ile) çökelmeyen maddelerin çökeltilmesi ve sudan uzaklaştırılması için kimyasal su arıtma, suyun içinde bulunan ve kendiliğinden çökelebilen katı maddelerin uzaklaştırılması içinse fiziksel su arıtma yöntemleri kullanılmalıdır. Bu yöntemler hem ayrı ayrı hemde birbiri ardından beraberde kullanılabilir.

Makeleyi Sosyal Platformlarda Paylaş