Mineralli su hakkındaki yanlış bilinenler

“Mineralli su fazla tüketilmemelidir” (Yanlış): Mineralli suların içerdiği yeraltında oluşum sürecinde erimiş halde tutulan mineraller, içme sonrasında mide ve bağırsaklarda kolaylıkla emilerek vücudumuza alınır ve bir dizi hayatsal faaliyette önemli rol oynarlar. Mineralli su özellikle çocuklar, gençler, hamile ve menopozdaki hanımlar ile yaşlıların daha çok ihtiyaç duyduğu kalsiyum, magnezyum, sodyum ve fluorür gibi minerallerin alınmasında “gizli” bir kaynaktır. Günde 2.5-3 litre kadar su ve sıvı alınması fizyolojik beden fonksiyonları ve sağlıklı bir günlük yaşantı için gereklidir. Bu miktarın en az 1 litresinin mineralli su gibi doğal ve yararlı bir sıvıyla karşılanması tercih edilmelidir. Devamını Oku

Su Arıtma Satış Teknikleri

Satış sürecinin %80 ‘i kafanızdan geçenlerden oluşur; olduğunuz ve olacağınız her şey, günlük olarak kafanızdan geçen sözcükler, resimler ve imgelerin bir sonucudur. Bu sözcük, resim ve imgelerin bir satıcı olarak performansınızın üzerinde çok büyük etkisi vardır. Yalnızca %20’si geride kalan her şeydir; ürün bilgisi, eğitim ve zaman planlaması. Devamını Oku

Dünyadaki suyun Sayısal Verileri

Her yıl 250 milyon insan kirli sularla bulaşan hastalıklara yakalanmakta ve yaklaşık 5 milyon kişi yaşamını kaybetmektedir. Bir litre atık su, sekiz litre tatlı suyu kirletir. Yeryüzündeki kirletilmiş su miktarı 12.000 kilometreküptür ve bu miktar dünyanın en büyük on nehrinde bulunan tatlı su miktarından daha fazladır. Su kirliliğinin nüfus artış hızıyla birlikte artması durumunda, 2050 yılına ka dar dünya çapında 18.000 kilometre küplük tatlı su kaybedilmiş olacaktır. Devamını Oku

İletkenlik ve TDS Nedir

İletkenlik Nedir? Su kalitesinin belirlenmesinde araştırılan parametrelerden birisi de suyun iletkenlik değerinin belirlenmesidir. İletkenlik çözelti içinde iki elektrot arasındaki elektrik akımıdır. Elektrik akımı geçişi çözelti içindeki iyonlar tarafından yapılmaktadır. İletkenlik suyun saflığını belirleyen bir özelliktir. Suyun iletkenliği ne kadar az ise içerisindeki iyonlar da o kadar azdır. Su içindeki H+ ve OH- iyonlarından dolayı çok az bir iletkenlik vardır. Bu iletkenlik ölçeğinin başlangıcı olarak kabul edilir. İletkenlik “İletkenlik=1/direnç” eşitliği ile ifade edilir. Ölçü birimi olarak Siemens/cm kullanılmaktadır (S=Siemens=Ohm-1). Saf suyun iletkenliği 0.055 mS/cm civarındadır.  Devamını Oku

İçme Suyu ile İlgili Masallar İçme Suyu Kalitesi Ne Olmalı?

İçme Suyu ile İlgili Masallar İçme Suyu Kalitesi Ne Olmalı? İnsanoğlu yaşamında en dirimlik madde olan içme suyunun kalitesi konusunda kişilerin anlayışı farklı farklı olabilir. 50-100 yıl önce tabiatta gördüğümüz akan sulardan korkmadan su içilirmiş. Şimdiki su bilgimiz ile geçmişe baktığımızda ve insanların bilmeden içtiği suları düşündüğümüzde acemi cesareti deyimi aklımıza gelir. Tabii ki 100 yıl önce doğa bu kadar kirli değildi. Ancak bugün natürel sularda bulunduğunu bildiğimiz birçok madde 100 yıl öncede vardı. Devamını Oku

Ters Osmoz Nedir

TERS OSMOZ Ters osmoz prosesleri normal osmoz prosesleri ile tanımlanabilir. Sellefon veya parşoment gibi molekülleri geçirdiği halde bazı molekülleri geçirmeyen zarlara yan geçirgen zar adı verilir. Bir saf çözücü ile çözeltinin bir membranla ayrılmış olduğu bir sistemde, saf çözücünün birim hacminde çözeltinin birim hacmindekine göre daha fazla su molekülü vardır. Bu durumda su moleküllerinin saf çözücüden çözeltiye doğru yarı zardan geçmeleri doğal bir eğilimdir. Aynı şekilde saf çözücü düzeyi ve çözeltinin ince cam borudaki üst düzeyi arasında kalan h yüksekliğindeki sıvı sütununun hidrostatik basıncına osmotik basınç denilir. Eğer, çözelti üzerindeki basınç daha da arttırılırsa çözeltideki çözücü saf çözücüye doğru geçer ve ters osmoz olgusu ile karşılaşılır. Osmoz ve ters osmoz arasındaki dinamik dengeye osmoz dengesi denir. Devamını Oku