SEPET

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

MAĞAZAYA DÖN

Su arıtma cihazlarında EFT & Havale ödemelerinde %10 indirim, tüm kredi kartlarına 12 taksit imkanı

Ürünler

Ana Sayfa Forumlar Atık Su Arıtma Sistemleri

 • Bu forum boş.
  • Forum
  • Konular
  • Yazılar
  • Freshness
  • Paket Nehir Suyu Arıtma Tesisleri
   Genellikle küçük ölçekli yerleşim bölgelerinde yüzey ve yeraltı sularından temiz içme ve kullanma suyu elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır Suda bulunan bulanıklık, renk, koku, tat ve organik madde gibi parametrelerin içme ve kullanma suyu standartlarında arıtılabilmesi amacıyla alan ve zaman sıkıntısı olan projelerde Paket Tip Nehir Suyu Arıtma Tesisleri projelendirilmekte ve anahtar teslim esasla yapılmaktadır. Su kalitesine bağlı olarak tesis; ön klorlama, oksidasyon, fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, filtrasyon, çökeltme, dezenfeksiyon ve çamur arıtma gibi proses ünitelerinden oluşmaktadır. Tesisin kurulacağı alandaki arazi eğimine göre hidrolik akışın sağlanabilmesi için cazibeli akış veya ara pompa istasyonları kullanılabilmektedir. Kompakt, modüler ve taşınabilir olması sebebiyle kullanım kolaylığı sağlar. Ek modüller ilave edilerek kapasite arttırımı kolaylıkla yapılabileceği gibi, şantiye, kamp gibi geçici kullanım alanlarında yaygın olarak kullanılabilmektedir.
  • 0
  • 0
  • Konu yok

  • Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
   Küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde (toplu konutlar, site, tatil köyü, askeri birlikler, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, şantiye vb.) oluşan evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Betonarme olarak tasarımı yapılan tesisler tesisin kurulacağı alana göre yer altı veya yer üstü olabilmektedir. Tesis genel olarak; tesis kapasitesi ve işletme koşullarına göre kaba ızgara, ince ızgara, ön arıtma haznesi, kum tutucu ve yağ tutucu, dengeleme havuzu, havalandırma havuzu, dezenfeksiyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden uygun olan prosesleri içerecek şekilde projelendirilmektedir. Arıtılmış suyun bahçe sulamada kullanılmak istenmesi durumunda tesis çıkışına arıtılmış su filtasyon sistemi opsiyonel olarak ilave edilebilmektedir.
  • 0
  • 0
  • Konu yok

  • Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri
   Orta ve büyük ölçekli yerleşim birimlerinde (şehir, ilçe, kasaba, köy vb.) oluşan evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Betonarme olarak tasarımı yapılan tesisler tesisin kurulacağı alana göre yer altı veya yer üstü olabilmektedir. Kentsel atıksular yerleşim bölgelerinde oluşan evsel, kısmen endüstriyel atıksular ve yağmur sularını kapsaması nedeniyle kullanım yerine göre projelendirme aşamalarında farklılıklar barındırmaktadır. Tesis genel olarak; tesis kapasitesi ve işletme koşullarına göre otomatik temizlemeli kaba ızgara, otomatik temizlemeli ince ızgara, bant konveyör, kompaktör, debi ölçüm ünitesi, kum tutucu ve yağ tutucu, terfi ünitesi, biofosfor ünitesi, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, dağıtım yapıları, çamur yoğunlaştırma, çamur susuzlaştırma, dezenfeksiyon ünitesi ve koku giderim ünitesi gibi uygun olan prosesleri içerecek şekilde projelendirilmektedir. Arıtma Tesisinin verimli bir şekilde çalışması için genellikle bu tür tesisler içerisinde bir laboratuar ünitesi de kurulmakta ve tesis giriş ve çıkış suyu ile ilgili düzenli analizler yapılarak tesisin optimum verimde çalışması sağlanmaktadır. İşletme ve bakım kolaylığının sağlanabilmesi için tesiste gerekli elektrik ve otomasyon işleri prosese uygun olarak dizayn edilir ve PLC SCADA sistemi sayesinde tesisin optimum verimde çalışması sağlanır.
  • 0
  • 0
  • Konu yok

  • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
   Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgelerinde üretimden kaynaklı endüstriyel atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Betonarme veya küçük kapasiteli tesislerde sac olarak tasarımı yapılan tesisler tesisin kurulacağı alana göre yer altı veya yer üstü olabilmektedir. Tesis genel olarak; atıksu kapasitesi ve karakterine göre otomatik temizlemeli kaba ızgara, otomatik temizlemeli ince ızgara, bant konveyör, kompaktör, debi ölçüm ünitesi, kum tutucu ve yağ tutucu, terfi ünitesi, pH nötralizasyon ünitesi, flokülasyon ünitesi, koagülasyon ünitesi, biofosfor ünitesi, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, dağıtım yapıları, çamur yoğunlaştırma, çamur susuzlaştırma, dezenfeksiyon ünitesi ve koku giderim ünitesi gibi uygun olan prosesleri içerecek şekilde projelendirilmektedir.
  • 0
  • 0
  • Konu yok

  • İleri Arıtma – MBR (Membran Biyoreaktör) Sistemleri
   Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemleri evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların iyi kalitede arıtılması ve genellikle atıksuların geri kazanılması amacıyla kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve atıksuların geri kazanılması ihtiyacı, biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin geliştirilerek MBR teknolojisi ile birlikte uygulandığı farklı uygulamalara dönüşmektedir. MBR Teknolojisinin kullanılması ile yüksek kalitede arıtılmış su elde edildiği gibi, tesis için gerekli alan ihtiyacı da azalmaktadır. Bu sebeple eski konvansiyonel tesislerin modernizasyonunda mevcut alan kullanılarak tesis kapasitesi rahatlıkla arttırılabilmektedir. MBR membranları hollow fiber veya flat sheet tip olarak üretilmekte olup, MBR modülleri biyolojik arıtma reaktörlerinin içerisinde batık olarak çalışırlar. Biyolojik arıtma reaktörleri içerisinde oluşturulan yüksek aktif çamur konsantrasyonu sayesinde MBR modülleri daha verimli çalışır ve membran yüzeyinde oluşabilecek tıkanmaları engellemek amacıyla membran yüzeyinde daima bir akış sağlanır. MBR Teknolojisine ait uygulamalar dünyada ve ülkemizde son derece hızlı artmakta olup, hassas bir sistem olması sebebiyle iyi projelendirme yapılması ve işletme koşullarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir. MBR Sistemlerinin Kullanım Alanları :
   • Evsel nitelikli atıksu geri kazanımı
   • Endüstriyel nitelikli atıksu geri kazanımı
   • Konvansiyonel tesislerde aynı veya daha az alanı kullanarak kapasite arttırımı
   • Eski tesislerin modernizasyonu
   • Arıtma Tesisi yapılacak alanın küçük olduğu tesisler
  • 0
  • 0
  • Konu yok