Çamaşır Bulaşık Makinesi Kireç Filtresi

Adet:
Adet:

Çamaşır Makine Filtresi

Çamaşır makineleri için %100 etkili kireç önleyici su arıtma filtresi kullanım süresi 1-2 yıl

Filtre içeriği siliphos ham maddesi

  • Makinenizi kireç birikimine karşı korur.
  • Ekonomik bir sistemdir.
  • Deterjan tüketimini azaltır.
  • Deterjanla birlikte kireç önleyici diğer pahalı ürünlerin kullanılma ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Tesisatçıya gerek duymadan kolayca monte edilir.
  • Polifosfat tüketimi düşüktür ve suyun sertlik derecesine göre değişkenlik gösterir. (1000 litre su için ortalama tüketimi 3 ila 5 gramdır.

Siliphos kireç oluşumunu engeller ve korozyonu durdurur. Çalışma prensibi çok düşük polifosfat konsantrasyonlarının metalik yüzeylerde kireç birikimini yavaşlatmak için yeterli olmasıdır.Fosfat ve silikat içermesi nedeniyle SILIPHOS metal yüzeyinde ince bir koruyucu tabaka oluşturarak korozyonu da engellemektedir. Bu olumlu etkilerden yararlanmak için 2-3 ppm’lik bir SILIPHOS konsantrasyonu yeterlidir.

Siliphos ayrıca eski borulardaki mevcut kireç birikintilerini ve hatta pas ve CaCO3 tabakalrını kısmen de olsa yavaş yavaş çözer. Kireç ve korozyon problemleri galvanize boruların yanı sıra bakır borularda da yaşanmaktadır. Hatta plastik borularda dahi kireç birikimleri ve tortulaşmalar görülmektedir.

Bir fikir vermesi açısından, kazanlarda ısıtma yüzeylerinin üzerindeki 1 mm’lik bir kireç tabakasının enerji tüketimini % 15 oranında artırdığı söylenebilir.

Siliphos  %100 etken maddeden oluşmaktadır. Musluk suları ve diğer tip şebeke suları için belirtilmiş dozajlarda kullanılmasının herhangi bir zararı yoktur. Tavsiye edilen dozajlar Alman içme suyu yönetmelikleri ile belirlenen sınırlar içindedir (21.05.2001 tarihli TrinkwV Yönetmeliği).

Siliphos ve Siliphos II içme sularında kullanım için öngörülen saflık açısından yürürlükteki AB standartlarına (EN 1208) ”BM Gıda ve Tarım Örgütü / Dünya Sağlık Örgütü Gıda Katkıları Ortak Uzmanlar Komitesi” şartlarına uygundur (7 ve 19 sayılı raporlar). SILIPHOS II 1991′den beri Amerikan Ulusal Hıfzıssıhha Vakfı’nın (NSF) onaylanmış ”İçme Suyu Arıtma Kimyasalları” listesindedir.

– Su Şartlandırma İle İlgili Öneriler:

Burada verilen bilgiler, güncel deneyimlerimize ve elimizdeki son bilimsel verilere dayanmaktadır. Tedarik ettiğimiz ürünlerin daima aynı kalitede bulunması garantimiz kapsamındadır. Ayrıntılı olarak tanıtılmakta olan ürün belirli çalışma şartları için tasarlanmıştır. Su bileşimindeki veya üretim sırasındaki teknik faktörler, söz konusu çalışma şartlarının dışında koşulların ortaya çıkmasına neden olabilir. Herhangi bir sorun yaşarsanız bize danışmanız durumunda mutlaka size uygun bir çözüm önerilecektir. Kurulum yapmayı planladığınız sistemin kendine özgü koşulları oldukça farklı tipte bir ürünün kullanılmasını gerektirebilir.

Su yumuşatıcılarının kullanıldığı durumlarda tesisat içinde yumuşatılmamış su ile karışma noktasından sonra da SILIPHOS kullanılmasını tavsiye etmekteyiz çünkü yumuşatılmış su korozyona neden olmaktadır.

Siliphos dispenserler uzun zaman (3 ay) çalıştırılmadıkları takdirde, yeni kullanımdan önce tamamen boşaltılmalıdır.

Dünyanın birçok ülkesinde SILIPHOS’un kullanılmasına içme suyunda en fazla 5 ppm P2O5 veya 6-7 ppm PO4 olacak şekilde izin verilmektedir. SILIPHOS miktarı fosfor için genel olarak uygulanan P2O5/PO4 kolorimetrik analizleri ile tespit edilebilir.

Paylaş