Partikül Topaklayıcı

Partikül Topaklayıcı

2.400,00

Uygulama Şekli: 100 m³ havuz suyuna 30-200 ml/gün kullanılmalıdır, denge tankından uygulanır. Havuz içerisine direk atılmaz. En sağlıklı olanı denge tankına atılmasıdır.Yeterli sirkülasyon sağlandıktan sonra pompa kapatılır ve havuz suyu birkaç saat dinlendirilir.Dibe çöken topaklar dip süpürgesi ile uzaklaştırılır, daha ince parçacıklar filtrede tutulur.

Partikül Topaklayıcı

2.400,00

Sepete ekle
Hemen al

Polimerik yapıda güçlü bir koagulant olan Partikül Topaklayıcı Bulanıklık Giderim Kimyasalı olarak kullanılır. 25lt bidonlar ile nakliye veya satılır.

Kullanım Amacı: Havuz suyunda çökmeyip yüzer halde bulunan ve kirliliğe sebep olan partiküllerin topaklanmasını sağlar. Bu topaklayıcı özelliği sayesinde birleşen partiküller filtrasyonda kullanılan filtrede daha kolay tutulur. Yüzer halde bulunan kirliliklerin havuzdan uzaklaşması sebebiyle de havuz suyu daha berrak görünür. Sudaki kolloidal kirliliğin ve yüzen partiküllerin dibe çökmesi ve/veya filtrelerde tutulmasını bu sayede suyun berrak ve temiz kalmasını sağlar. Havuz sularında normal şartlarda filtre edilemeyen küçük ve askıdaki katı maddeleri flokulasyon işlemiyle hızla çöktürerek filtrelerin etkinliğini artıran,temizleyici bir maddedir.

Uygulama Şekli: 100 m³ havuz suyuna 30-200 ml/gün kullanılmalıdır, denge tankından uygulanır. Havuz içerisine direk atılmaz. En sağlıklı olanı denge tankına atılmasıdır.Yeterli sirkülasyon sağlandıktan sonra pompa kapatılır ve havuz suyu birkaç saat dinlendirilir.Dibe çöken topaklar dip süpürgesi ile uzaklaştırılır, daha ince parçacıklar filtrede tutulur.

Partikül Topaklayıcı, Çöktürücü Özellikleri

 • İnorganik polimer esaslıdır.
 • Koagülasyon (istenmeyen parçacıkları birleştirme-tutma) özelliği vardır.

Partikül Topaklayıcı  Avantajları

 • Havuz suyunda istenmeyen küçük parçacıkları tutar ve birleştirip topaklar.
 • Topaklanmış parçacıkların filtre işleminde atılmasını sağlar.
 • Bulanıklığın gitmesine de yardımcı olur.

Partikül Topaklayıcı Kullanım Talimatı

 • 100 m³ havuz suyuna 30-200 ml/gün kullanılmalıdır.
 • Güvenli Kullanım ve Stoklama Bilgileri
 • Gözleri ve cildi tahriş eder.
 • Çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmelidir.
 • Gözle temas halinde bol su ile yıkayınız ve en yakın sağlık merkezine başvurunuz.
 • Yalnızca orijinal ambalajında, serin yerde muhafaza ediniz.
 • Diğer kimyasallarla karıştırmayınız.

Partikül Topaklayıcı Analiz Sonuçları

 • Görünüş : Renksiz sıvı
 • Yoğunluk : 0,9-1.1
 • pH(%5) : 3.0-5.0

Uluslararası çevre düzenlemeleri, gemilerden çıkan atık sudaki yağ içeriğine ilişkin katı kurallar koyar. Bu yönetmelikleri karşılamak için mekanik ve kimyasal temizliğin bir kombinasyonu gereklidir. Royal Green Partikül Topaklayıcı™ Sintine Suyu Flokülantı, serbest yağın mekanik olarak ayrılması, emülsiyon kırma, flokülasyon ve filtrelemeyi içeren çok aşamalı sintine suyu temizleme sistemleriyle birlikte kullanılır. Dozajlamadan sonra Royal Green Partikül Topaklayıcı™ Ro su Arıtma Floculant™, yağlama ve akaryakıtlardaki kirleticiler, emülsifiye edici temizlik maddeleri vb. tarafından oluşturulan su içinde yağ emülsiyonunu parçalar. Ardından kalan küçük yağ damlacıklarını dengesizleştirir ve onları daha büyük partiküller (yumaklar) halinde toplar. filtreleme yoluyla kolayca toplanmasını sağlar.

Flokülasyon nedir?

İki Adımlı Bir Süreç
Flokülasyon, çok sayıda küçük parçacığın az sayıda büyük yumak oluşturduğu iki aşamalı bir parçacık toplama işlemidir.

Adım 1: Pıhtılaşma
Küçük parçacıklar genellikle kümelenmeyi ve yerleşmeyi engelleyen negatif yüzey yükleri taşır (1a). Pıhtılaştırıcı kimyasallar partiküllere adsorbe edebilir ve yükleri dengeleyebilir. Zıt yüklerin eklenmesi, parçacıkların kararlı ve iyi asılı mikron altı yumaklar (1b) oluşturmak üzere birbirine yapışmasını sağlar. Parçacık çarpışmalarını ve mikron altı topak oluşumunu teşvik etmek için pıhtılaştırıcı kimyasalların uygun şekilde dağılması için hızlı karıştırma gereklidir (1c).

2. Adım: Flokülasyon
Flokülasyon, nazik karıştırma ve yüksek moleküler ağırlıklı polimerik bir topaklaştırıcının kullanılmasını gerektirir. Flokülant, mikron altı topaklara adsorbe olur ve topaklar (2a) arasındaki boşlukların köprülenmesini kolaylaştırır. Partikülleri birbirine yaklaştırmak, Van Der Waals çekim kuvvetlerinin topaklanma ve gevşek bir şekilde paketlenmiş topak oluşumu için enerji bariyerini azaltması için etkili bir aralık oluşturur. Flokların toplanması, bağlanması ve güçlendirilmesi, gözle görülür şekilde asılı makrofloklar oluşana kadar gerçekleşir (2b). Doğru ağırlık, boyut ve kuvvette sedimantasyon meydana gelir. Makrofloklar, karışmaya karşı çok hassastır ve bir kez güçlü bir kesme ile parçalandıktan sonra yeniden biçimlenmeleri zor veya imkansızdır.

Flokülasyon, kar taneleri veya deniz altı çökeltilerinin oluşumu sırasında doğal olarak gerçekleşir, ancak biyoteknoloji, petrol, kağıt hamuru ve kağıt ve madencilik endüstrilerinde de kasıtlı olarak uygulanır.

Flokülasyon Neden Önemlidir?

Uygulamalar ve Zorluklar

Biyofarmasötikler

Tüm memeli hücreleri, büyüklükleri ve dağılımları makul bir şekilde yönetilebildiğinden, süzmeler üzerinde genellikle aşırı yük oluşturmazlar. Özellikle bakteri ve maya sistemleri çok daha küçük monomerik hücre birimlerine sahiptir. Küçük medyan partikül boyutuna ek olarak biyokütle yükü, filtreleri tıkayan ve filtrasyon hızlarını yavaşlatan çok sayıda küçük hücre fragmanı oluşturabilir. Flokülasyon, bu küçük hücre parçaları arasında bir tür afinite kolloidal durumu indüklemek için kullanılır. Hücre kültürü, zara bağlı veya zarlar arası eksprese edilen, süpernatant, adsorptif polimer veya hatta alternatif faz yakalama gibi fermentasyon matrisinin farklı hücresel yapıları veya ortamları içinde eksprese edilen çoklu ürünler ve/veya yan ürünler üretiyorsa da flokülasyon uygulanabilir. emülsiyon gibi. Flokülasyon, süzme veya başka bir hasat yönteminden önce malzemelerin verimli bir şekilde ayrılması gereken durumlarda kullanılır. Flokülasyonun uygulanması, süzme üniteleri üzerinde yüksek bir akışın yanı sıra hücre malzemesinin süpernatandan verimli ve uygun maliyetli bir şekilde ayrılmasını sağlar.

Petrol ve Gaz Yukarı Akış Üretimi

Kullanılmış su, çökelmesi genellikle uzun süren önemli miktarda asılı partikül madde içerebilir. Flokülasyon, çökelmeyi hızlandırır ve verimli katı/sıvı ayrımı sağlar. Büyük hacimlerde kullanılmış su hızlı bir şekilde işlenebilir, bu da kullanılmış su depolama tesisleri için ihtiyaç duyulan arazi anlamında çevresel etkiyi en aza indirir.

Selüloz ve Kağıt Sanayi

Selüloz lifleri, kağıt hamuru ve kağıttaki ana bileşenlerden biridir, ancak aynı zamanda, kabul edilebilir bir kağıt ürünü için gerekli tabaka özelliklerini elde etmek için tutkal, emprenye ve dolgu maddeleri gerektirir. Flokülasyon, lifleri, dolgu maddelerini ve diğer katkı maddelerini hızlı bir şekilde susuzlaştıracak ve büyük miktarlarda üretilebilecek şekilde birleştirmek için temel işlem adımıdır.

Değerli Metal Madenciliği

Ürün akışları genellikle, saf bir ürün elde etmek için ayrılması gereken çok çeşitli farklı metaller içerir. Tek tek metallerin seçici çökelmesine, kalan sıvıdan hızlı ayrılmayı sağlamak için genellikle topaklanma ve çökelme eşlik eder.

3 Adımda Verimli Flokülasyon Prosesleri

Proses Parametreleri ve Downstream Performansı
Flokülasyon, maliyet etkin bir şekilde çalışması için geliştirilmesi ve optimize edilmesi gereken önemli bir birim işlemidir. Amaç ister hücre parçalarını, askıda kalan partikül maddelerini, lifleri ve dolgu maddelerini, isterse de değerli metalleri floküle etmek olsun, verimli flokülasyon prosesleri geliştirme adımları çok benzerdir.

 1. Flokülant tipi ve etkili konsantrasyon taraması
 2. İşlem parametrelerinin floklar üzerindeki etkisi
 • Karıştırma yoğunluğu, kesme gerilimi ve karıştırma süresi
 • Dozlama hızı, flokülant konsantrasyonu, dozlama yeri
 • katı konsantrasyonu
 • Parçacık boyutu

3. Aşağı akış performans analizi

Parçacık Mekanizmalarını Anlamak

Flokülasyon ve Kırılma

Fiber-çimento endüstrisinde, süreç boyunca flokülasyon partikül mekanizmalarını anlamak çok önemlidir. Bireysel boyut sınıflarındaki ve yerinde EasyViewer görüntülerindeki ParticleTrack eğilimleri, kararlı durumda karıştırılan çok sayıda küçük parçacık ve az sayıda büyük parçacık gösterir. Flokülant eklendiğinde, ince tanelerin sayısı önemli ölçüde düşer ve büyük yumakların sayısı önemli ölçüde artar. Optimal flokülasyon noktasının ötesinde, karıştırıcının kesme kuvveti yumakları yok etmeye başlar, büyük sayımlar azalır ve küçük sayımlar tekrar artar.

Flokülasyon partikül mekanizmalarını anlamak, optimal olmayan proses performansının, sonraki üretim zorluklarının ve spesifikasyon dışı ürünlerin temel nedenlerini belirlemeye yardımcı olur. Ayrıntılı yerinde parçacık verileri, etkili süreç optimizasyonu, Tasarıma Göre Kalite ve verimli üretim için ilk adımdır.

Karıştırma Yoğunluğu ve Kesme

Flok Kırılma Kinetiği

Flokülasyon, hafifçe karıştırmayı gerektirir. Bireysel flok tipleri farklı güçlere sahip olduğundan, belirli bir flok sistemi için hangi karıştırıcı rpm’nin hassas olduğunu anlamak özellikle önemlidir. Küçük parçacıklar için Parçacık İzleme eğilimleri, topaklar oluşturulduğunda ve farklı devirlerde karıştırıldığında küçük boyutlu sınıfın nasıl değiştiğini gösterir. Hızlı karıştırma çok sayıda yumak kırar ve ince tanelerin sayısı yumaklaştırmadan öncekiyle hemen hemen aynı seviyeye ulaşır. Yavaş karıştırma, çoğu yumak bozulmadan kalır ve yumuşak olarak kabul edilebilir. Yerinde Kolay Görüntüleyici görüntüleri bu bulguları destekler ve düşük devirde daha büyük topaklar gösterir.

Karıştırma yoğunluğu ve kesme optimizasyonu, yumak kırılmasını önlemek için başarılı bir stratejidir. Flokların kırılması, flokülasyonun amacını ortadan kaldırır, filtrasyon sürelerini artırır ve bundan kaçınılmalıdır. Filtrasyon oranları ve kek susuzlaştırma, optimum flokülasyon noktasında en hızlı olanıdır ve bu noktadan herhangi bir sapma, operasyonları, ürün kalitesini ve üretim maliyetlerini etkiler.

 

Musteri degerlendirmeleri
 • 0
  0 derecelendirme
 • 5 Yıldızlar
  0%
  4 Yıldızlar
  0%
  3 Yıldızlar
  0%
  2 Yıldızlar
  0%
  1 Yıldız
  0%
İncelemeler

Henüz yorum yok.

Müşteri yorumu yazın

İlk yorumlayan siz olun “Partikül Topaklayıcı”

ÜST

X