Sıvı Klor

Sıvı Klor

853,00

Ev tipi su arıtma sistemlerinde ve havuz temizliği konusunda kullanılan, klor bileşikli olan katı ya da sıvı olan arıtma kimyasalıdır. Klor su temizliği konusunda yoğun olarak kullanılır. Bunun sebebi fiyatının çok uygun olması ve etkili temizlik sunmasıdır.Klor sıvı, toz, tablet ve gaz olarak kullanılabilir. En çok sıvı klor ve toz klor olan modeller tercih edilmekte ve çeşitli ambalajlarda uygulanmaktadır. 38 litre bidonlarda satılır.

Sıvı Klor 38 litre

853,00

Sepete ekle
Hemen al
Kategoriler: Etiketler: , Brand:

Ev tipi su arıtma sistemlerinde ve havuz temizliği konusunda kullanılan, klor bileşikli olan katı ya da sıvı olan arıtma kimyasalıdır. Klor su temizliği konusunda yoğun olarak kullanılır. Bunun sebebi fiyatının çok uygun olması ve etkili temizlik sunmasıdır.Klor sıvı, toz, tablet ve gaz olarak kullanılabilir. En çok sıvı klor ve toz klor olan modeller tercih edilmekte ve çeşitli ambalajlarda uygulanmaktadır. 38 litre bidonlarda satılır.

Suyun Klorlanması

İçme Suyunun  klorlanması, suyun dezenfeksiyon işlemlerinden bir tanesidir. Su sisteme verildikten sonra mikroorganizmalarla kontamine olabilir. Bunu engellemek için arıtma tesislerinde filtreden geçtikten sonra su sisteme girdikten sonra bulaşabilecek mikroorganizmaların üremelerinin önüne geçilir. Dağıtım sistemi içinde depolarda bulunan suyun klorlanması belli aralıklarla otamatik ölçümlü orp li klor pokpalarıyla yapılarak dezenfeksiyona devam edilir.(ORP li klor dozaj pompalarının Güneş enerjisiyle çalışanı mevcuttur)

Klorun bakteriler üzerinde bakterisit etkisi vardır. Bunu da glikoz oksidasyonunu engelleyerek ve enzim aktivasyonunu azaltarak gerçekleştirir. Klor, basit anlatımıyla suda çözündüğünde hipoklorik ve hidroklorik asit ortaya çıkar. Hipoklorik asit ( HOCl) ve hipoklorit iyonlarının yoğunluğu serbest klor olarak tanımlanır. Ortam pH değerinin ayarlanması ile elde edilen HOCl ve klorun amonyak ile birleşmesinden oluşan türevleri çok güçlü bakterisit etkiye sahiptirler ve bu şekilde 1900 un başından beri dezenfektan olarak kullanılmaktadır.

Dezenfeksiyon Metodu olarak Suyun Klorlanmasının Avantajları

Klorlama işlemi geniş bir mikroorganizma çeşidi üzerinde etkilidir.

 • Rezidüel dezenfeksiyon (ikincil dezenfeksiyon) yaparak süreklilik sağlar.
 • Tat, koku ve kimyasal anlamda kontrol sağlar.
 • Sudan kaynaklanan hastalıklar ile suyun klorlanması işlemi ve diğer dezenfektant maliyetleri kıyaslandığında klorlamanın ekonomik katkısı tartışmasız daha fazladır.
 • Yüzme havuzlarında ve depolarda da kullanılarak çok yönlü kullanım alanının olması klorlamayı diğer yöntemlere göre avantajlı kılmaktadır.
 • Şebeke Suyunun Klorlanması
 • Ülkemizde içme suyunun standartlarını Sağlık Bakanlığı belirlemekte ve yerel yönetimler, il özel idareleri, ilçe özel idareleri, köy muhtarlıları, belediyeler de dezenfeksiyon işlemlerini yürütmektedirler. Dünyada ishal vakalarının çok önemli bir bölümü sudaki mikroorganizmalardan ve ölüme varacak kadar ciddi sonuçlar yaşanmaktadır. Şebekelerdeki suyun klorlanması işleminde sınırlar yasalar ile belirlenmiş olup, yönetmelik gereği şebekenin uç noktalarında rezidüel klor miktarı 0.5 ppm olarak tayin edilmiştir.

İçme-kullanma suyu temini basitçe şu aşamalardan oluşur:

 • Suyun içindeki partiküller bir araya getirilir,
 • Bir araya gelen partiküller sedimantasyon ile dibe çöker,
 • Filtreleme yapılarak dibe çökmeyen diğer parçacıklar da elenir,
 • Katı maddeler atıldıktan sonra mikroorganizmaları yok etmek için klorlama ile dezenfeksiyon yapılır. Biyolojik arıtma yapılıyorsa, biyolojik arıtmadan sonra klorlama yapılması uygundur.

Şebekede tam ve sürekli kontrol sağlanamıyor ve bütünlük yoksa suyun klorlanmasının hayati derecede önemi vardır.

Yüzme Havuzundaki Suyun Klorlanması

Küçük havuzlara el ile klor tatbiki rahatlıkla yapılırken büyük havuzlarda bir klorlama sistemi kurulmalıdır. Kişisel havuzlarda 0.4 – 0.6 ppm, umuma açık havuzlara en çok 1.5 ppm klor kalacak şekilde suyun klorlanması sağlanmalıdır.

Uzun süre aktivitesini koruduğu için tablet klor tercih edilmelidir.

Kuyulardaki Suyun Klorlanması

Kullanım öncesinde kuyular %35 oranında klor içeren, klor kaymağı olarak adlandırılan, sodyum hipoklorit ile 24 saat boyunca dezenfekte edilir. Sonrasında kuyu suyundaki klor seviyesini 1mg/l ye düşürmek amacıyla kuyudaki su tahliye edilir. Sudaki klor miktarı ayarlandıktan sonra ya kuyu çıkışına klor cihazı ya da kuyunun içine klor koyarak düzenli bir şekilde kuyudaki suyun klorlanması sağlanır.

Depolardaki Suyun Klorlanması

Su sirkülasyonu sürekli olan depolarda su çıkışında gün içinde klor miktarı tayin edilir ve ona göre klorlama yapılır. Böyle depolardaki suyun klorlanması basit bir klorma düzeneği veya klorlama cihazı ile gerçekleştirilir.

Köylerde İçme Suyu Depolarının  Klorlanması

Köylerde içme suları genellikle kendi cazibesiyle geldiği için , depolarda elektrik enerjisi genellikle bulunmamaktadır. Klorlama cihazları artık enerjisini güneşten sağlayan ORP li klor dozaj pompaları sayesinde sağlıklı klorlama yapılmaktadır.

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türü, Yaşam evresi

Uygulama Alanı

Uygulama dozu

Uygulama aralığı

Escherichia coli

CandidaAlbicans

Pseudomonas aeruginosa

Enterecoccus faecium

Aspergillus Bransiliensis

L.pneumophila

5- İçme Suyu Dezenfektanı

(İçme sularında  miktar ayarlı pompa ile dozlayarak)

İçme suyunda

0,330 lt/100m³

 

 

İçme suyunda 0,5 ppm serbest klor miktarı korunacak şekilde

 

 

E.faecium

Esherichia coli  

P.aeruginosa

L.pneumophila

Staphylococcus A

Adenovirus

Rotavirus

Yüzme havuzlarında plastik kapiçerisinde çözülüp,filtre sonrasına miktar ayarlı pompa ile  dozlayarak KapalıHavuz suyunda

0,660-0,990 lt /100m³

Kapalı havuzlarda 1,0-1,5 ppm Serbest klor miktarı korunacak şekilde
Açık Havuz suyunda 0,660-1,8 lt / 100m³ Açık havuzlarda 1,0- 3,0     ppm Serbest klor miktarı korunacak şekilde
Staphylococcus A.

Pseudomonas A.

Esherichia coli  

Enterococcus H.

 Candida  A.

Aspergillus B.

Poliovirus Type 1, LSc-2ab;

Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75 ATCC VR-5;

 Murinenorovirus, strain S99 Berlin

2- Kişisel ve umumi alanlarda kullanılan yer, yüzey dezenfektanı 1 litre suya 30-50 ml Her gün

İçme suyu kullanımı : 1 m³ suya  0,5 ppm serbest klor seviyesi için0,330lt/100m³. Olacak şekilde ürün plastik bir kap içinde bir miktar su ileçözüldükten sonra miktar ayarlı pompa yardımıyla suya ilave edilmelidir.

Yer ve Yüzey dezenfeksiyonu için kullanımı:1litre suyun içine 30-50 ml kadar ürün eklenir ve iyice karıştırılır.

Havuzlarda kullanımı:Uygulamadan önceklor seviyesini kontrol ediniz.Ürünün daha verimli olabilmesi için önce havuzsuyunun  pH değerinin 7,2 – 7,6 ,Alkalinitedeğerinin 80– 160 aralığında olmasını sağlayınız.

Sezon başında: Havuza taze su alınmışsa veya havuzun eski suyuyeşil ve sorunluysa, 100 m³ suya 3,0-5,0 ppm serbest klor seviyesi için 1980-3300lt/100 m³ olacak şekilde ; ürün plastik bir kap içinde çözüldükten sonra dengedeposundan, direkt havuza veya miktar ayarlı pompa yardımıyla filtrasyonsonrasına dozlayarak, havuz suyuna ilave edilmelidir.

Normal sezonda: Hergün 100 m³ suya 1,0-3,0 ppm serbest klorseviyesi için 0,660 -1980lt/100m³  ürün ,plastikbir kap içinde çözüldükten sonra denge deposundan, direkt havuza veya miktarayarlı pompa yardımıyla filtrasyon sonrasına dozlayarak, havuz suyuna ilaveedilmelidir.

Ürün Uygulaması: Havuzun kullanımda olmadığı(yüzücülerin havuzda bulunmadığı) zamanlardayapılmalıdır. Havuz suyunun Serbest  Klormiktarı 1,0-3,0 ppm seviyesine inene kadar havuz kullanıma kapatılmalıdır. Bağlıklor miktarı 0,2 ppm’i geçmemelidir. Uygulama dozu;sıcaklık, havuza girenlerinsayısı ve benzeri kriterlere göre değişkenlik gösterebilir.

 • Ambalajı açılmış ürünü 1 aylık sürede kullanınız.
 • Ürünün ağzı kapalı şekilde, serin ve kuru yerde raf ömrü 2 yıldır.
 • ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 • BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
 • UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
 • UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
 •  KORUYUCU ELBİSE,ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

SIVI KLOR ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş dönmesi, karın ağrısı, kusma, uyuşukluk hissi

LKYARDIM ÖNLEMLERİ: Ürününsıçraması halinde öncelikli ilk yardım gözlere uygulanmalıdır.

Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız.Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Bir doktora veya zehir danı şma merkezine başvurarakyardım alın. Deri ile temasında, Kirlenmiş olan giysilerinizi veayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Birdoktora veya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın.Göz ile temas:Maruz kalan gözü,göz açık olacak şekilde 15-20 dakika süreyle, yavaş  ve nazikçe su ile yıkayın.Yıkamaya başladıktan5 dakika sonra, eğer varsa lensleri çıkarın ve yıkamaya devam edin.Bir doktoraveya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın. Yutma: Ürünyanlışlıkla yutulursa kesinlikle kusturmaya çalışmayın,deneyimsiz kişilerinmüdahale etmesine izin vermeyin. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızyoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız.

Antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMAMERKEZİ (UZEM)’İN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ARILAR İÇİN ZEHİRLİDİR, BALIKLAR VESUCUL ORGANİZMALAR İÇİN TOKSİKTİR.

ÜRÜN KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Göz ve cilttemasından, yutmaktan, buhar ve aerosollerini solumaktan kaçının. Gereklihallerde kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın. Çalışma sonrasında ellerinizibol su ve sabun ile yıkayın.İş yerinde iyi havalandırma olduğundan eminolunmalıdır Maddeyiorijinal ambalajında, kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyihavalandırılmış yerlerde, doğrudan gün ışığı almayacak şekilde depolayın.Isıdanve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır, aşırı ısınma bozunma hızını artırarakürünün etkisini azaltır.Ürünün donmamasına dikkat ediniz. Asitlerle beraber saklamayınız.Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalı, iyi havalandırma sağlanmalıdır.Soğuk bir yerde saklayınız. Depolama sırasında su ile temas etmemelidir.Önerilen saklama sıcaklığı 2 – 8 °C. Asitlerle beraber saklamayınız Tüm maddelerkullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır.

Zararlılık İfadeleri

H314  Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

H400  Sucul ortamda çok toksiktir

EUH031  Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır

EUH206  Dikkat! Diğer ürünlerle birliktekullanmayın.Tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir (klorür).

Önlem İfadeleri:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyinisolumayın

P273  Çevreye verilmesinden kaçının

P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüzkoruyucu kullanın

P301+330+331 YUTULDUĞUNDA:  ağzınızı durulayın.istifra etmeye ÇALIŞMAYIN

P303+361+353 DERİ (veya saç) İLE TEMASHALİNDE İSE :Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş iledurulayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE : Su ile birkaç dakikadikkatlice durulayın. Takılı veyapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P310  Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P405  Kilit altında saklayın.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P501  İçeriği/kabıulusal ve yerel yönetmelik ile kurallara göre ve tehlikeli atık yönetmeliğine göre bertaraf ediniz.

Musteri degerlendirmeleri
 • 0
  0 derecelendirme
 • 5 Yıldızlar
  0%
  4 Yıldızlar
  0%
  3 Yıldızlar
  0%
  2 Yıldızlar
  0%
  1 Yıldız
  0%
İncelemeler

Henüz yorum yok.

Müşteri yorumu yazın

İlk yorumlayan siz olun “Sıvı Klor”

ÜST

X